SpišMAN, spol. s r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

V súvislosti s prechodom na nový informačný systém a s cieľom zlepšiť dodávateľsko odberateľské vzťahy spoločnosť SpišMAN, spol. s r. o. vydala Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti /ďalej iba VOP/. V jednotlivých prípadoch môžu byť VOP po vzájomnej dohode zmenené, alebo upresnené v Rámcovej kúpnej zmluve.
V prípade záujmu o obchodovanie so spoločnosťou SpišMAN, spol. s r. o., oboznámte sa s VOP, na znak súhlasu zašlite nám 2x VOP podpísané zodpovedným zástupcom podľa obchodného registra. Jedno vyhotovenie Vám vrátime podpísané zástupcom našej spoločnosti.
Bez podpisu týchto VOP nebude možné po 1.5.2011 obchodovať bezhotovostne.
Dokument na stiahnutie: VOP - SM 2012.pdf